Odpravljena večina omejitev

Odpravljena večina omejitev

Z današnjim dnem (21.2.) je odpravljena večina omejitev, saj preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.To pomeni ukinitev PCT pogoja za vse dejavnosti – tudi za dejavnost zabaviščnih / tematskih parkov, kamor sodi escape room  dejavnost, oz. celotno športno rekreativno dejavnost.

Za obisk ni več potrebno izpolnjevanje PCT.

Še vedno ostaja obvezna uporava zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. (Na področju športne rekracije uporaba mask ni potebna v času izvajanja športne vadbe.) Izjeme pri obvezni uporabi zaščitnih mask veljajo za:

  1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  2. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  3. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
  4. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  5. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
  6. osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  8. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
  9. goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
  10. ter v primeru neposredne komunikacije z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami,  če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Držimo pesti, da bodo kmalu odpravljene tudi maske!

2022-02-22T13:23:35+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top