Krajši zapisnik skupščine seje Združenja Escape room dejavnosti, dne 21.03.2024 ob 15.30 uri

Dnevni red:

  • Otvoritev skupščine  in  potrditev dnevnega reda,
  • Potrditev delovnih organov skupščine / sklepčnost, mandat 2024-2028
  • Finančno poročilo za 2023 in potrditev plana 2024
  • Plan delovanja Združenja 2024
  • Razno  

 

Potrditev delovnih organov skupščine / sklepčnost, mandat 2024-2028

Po otvoritvi skupščine in potrditvi dnevnega reda ugotovimo, da je skupščina lahko sklepčna.

 

Organi Združenja:

NADZORNI SVET

Skupščina podaljša mandat članom nadzornega sveta: TAIJI TOKUHISA, MATEJA A. KEGEL in PETER ARČON, ki se strinjajo z izvolitvijo na funkcijo.

DIREKTOR

Skupščina podaljša mandat direktorice Nataša Potočnik za štiriletno obdobje 2024 -2028

Skupščina sklepčno sprejme sklep, da se direktorici in članom nadzornega sveta  podaljša mandat za štiri leta.

 

Finančno poročilo 2023

Letno poročilo (bilanca 2023) je bila oddana –  LINK  

Komentar:  Zaradi večjih izdatkov od prihodkov je bilančno sicer videti izgubo, ki pa se je pokrila s prenesenim dobičkom iz prejšnjih let.

 

Finančni načrt 2024

Skupščina sprejme sklep, da višina članarine v letu 2024 ostane enaka, saj pokriva osnovne odhodke in potrdi finančni načrt.

 

Plan delovanja Združenja 2024

V letu 2023 smo spremljali razpise, priporočila, spodbude, sodelovali in skupaj skrbeti za promocijo panoge. V skladu z načrtom 2023 smo uredili: posodobitev spletne strani, prenova spiska escape roomov v Sloveniji / prevod in optimizacija – uredili delujoč imenik s sobami pobega članov, ter dosegli umestitev slovenskega direktorija na stran Terpeca.  

Delovni načrt 2024

Glavni namen združenja ostaja olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate dejavnosti in uveljavljanje dobrih poslovnih običajev ter poslovne etike s ciljem razvijati odlične igre in doživetja.  Slovenijo in njeno prestolnico želimo predstaviti kot eno od dežel z najboljšo ponudbo tovrstnih doživetij.

Konstantno pa je treba opominjati, da se na spletnih portalih (kot npr. slovenia.info, staneh visitljubljana itd med doživetji izpostavi tudi kategorijo »zabava in igre / zabavna doživetja« kot smo predlagali, da se poimenuje in izpostavi tudi v strateškem razvojnem okvirju Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028

Člani združenja skrbijo za vse višjo kakovost storitev z izmenjavo znanj, izkušenj, primeri dobre prakse in vzajemne promocije in se sproti odziva na trenutne situacije in pobude.

RAZNO

Klepet;  trenutne razmere v branži v Sloveniji, poročilo z obiska v tujini, napoved svetovnega prvenstva ER Champ  …

Ljubljana, 21. marec 2024