Na seji skupščine Združenja escape room dejavnosti  GIZ ER.SI 10.01.2019 smo člani dodatno (soglasno) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP 1

Varnostni napotki se posodobijo v prvi alineji:

1) Igralci morajo imeti vedno prost izhod iz sobe. Če je ključavnica zaklenjena s klasičnim ključem, ni dovolj, da je poleg vrat nameščen SOS ključ, temveč morajo biti vrata odklenjena.

Če je na vrata nameščena tako imenovana »magnetna« ključavnica, morajo biti opremljena z SOS GUMB oziroma TIPKO, s katero lahko igralci kadarkoli odprejo vrata. Še bolje je, če so povezana z alarmnim sistemom, ki vrata odpre avtomatsko. Igralci morajo biti seznanjeni z načinom uporabe tipke/gumba, preden prično z igro.

Doda se alineja:

2) Člani Združenja dosledno upoštevajo predpise in pravila, ki jih določa lokalna zakonodaja s požarnega in drugih področij, merodajnih za to dejavnost

SKLEP 2

Člani Združenja escape room dejavnosti GIZ ER.SI  jasno označijo svoje članstvo s tem, da na svoje spletne strani in v poslovanice namestijo prepoznavni znak »član Združenja GIZ ER.SI« oz. »Member of Association of Escape Room Activities of Slovenia«

SKLEP 3
Združenje se poveže s Slovenskim združenjem za požarno varstvo (SZVP) na področju sodelovanja pri poenotenju in pripravi smernic o požarni varnosti.

SKLEP 4

Člani Združenja escape room dejavnosti GIZ ER.SI pošljejo poziv tudi ostalim ponudnikom tovrstnih storitev, da se pridružijo kot člani.