Varnost je na prvem mestu

Zagotoviti je treba tehnične in drugačne rešitve, ki zagotavljajo, da igra poteka varno, da ne more priti do kakršnekoli do nesreče, ter da igra prinaša najmanjše tveganje za izvajalca ali igralce. Skrbeti moramo za prepoznavnost te nove in priljubljene dejavnosti kot varne, zabavne, zdrave in prijetne oblike zabave, kjer se vam – v eni uri napete igre – zagotovo ne bo zgodilo prav nič nevarnega ali neprijetnega. 

Člani slovenskega Združenja escape room dejavnosti dosledno upoštevamo naslednje napotke :

  1. Igralci morajo imeti vedno prost izhod iz sobe. Če je ključavnica zaklenjena s klasičnim ključem, ni dovolj, da je poleg vrat nameščen SOS ključ, temveč morajo biti vrata odklenjena, da lahko igralci sami kadarkoli odprejo vrata in zapustijo igro.

  2. Če je na vrata nameščena tako imenovana »magnetna« ključavnica, morajo biti opremljena z SOS GUMB oziroma TIPKO, s katero lahko igralci kadarkoli sami odprejo vrata. Še bolje je, če so povezana z alarmnim sistemom, ki vrata odpre avtomatsko. Igralci morajo biti seznanjeni z načinom uporabe tipke/gumba, preden prično z igro.

  3. V kolikor so v prostoru nameščene male kurilne naprave, odvisne od zraka, morajo le-ti biti opremljeni z javljalniki CO, osebje pa poučeno o postopkih ukrepanja.

  4. Pripomočki, s katerimi v igri rokujejo igralci in delujejo na elektriko, so prilagojeni na napetost 12V.

  5. Vse, kar ni del igre, in bi lahko ob nepravilni uporabi povzročilo kakršnokoli nevarnost, je jasno označeno z oznako »ni del igre«.

  6. Igralci so pravili, možnosti izhoda kadarkoli, oznakami »ni del igre« seznanjeni ob podpisu izjave pred samo igro.

  7. Člani Združenja dosledno upoštevajo predpise in pravila, ki jih določa lokalna zakonodaja s požarnega in drugih področij, merodajnih za to dejavnost.

(drugič posodobljeno 10.1.2019 na skupščini Združenja)

Člani Gospodarskega interesnega združenja escape room dejavnosti GIZ ER.SI spoštujemo varnostne standarde, pravila in predpise, etični kodeks, skrbimo za vse višji nivo iger, odlično igralno izkušnjo ter prepoznavnost te nove in priljubljene dejavnosti kot varne, zabavne, zdrave in prijetne oblike zabave, kjer se v eni uri zabavne pustolovščine ne zgodi nič nevarnega ali neprijetnega.

»Soba pobega« ali »escape room« je namreč resničnostna aktivnost, v kateri majhna ekipa igralcev (običajno 2 -5 igralcev – v sobi, v omejenem času) z medsebojnim sodelovanjem, komunikacijo, logičnim razmišljanjem inan spretnostjo skupaj rešuje raznolike naloge, ob tem razvija pozitivne vrednote ter timske kompetence ter se ob tem predvsem varno in izvrstno zabava.

Ob tragičnem dogodku lastnike in upravljalce iger pobega pozivamo, da na lokalni še naprej dosledno spoštujejo vse varnostne standarde in pravila, ki jih nalaga zakonodaja,  ter priporočila Združenja, na globalni ravni pa je prav tako čas, da se poenotijo in sprejmejo smernice in pravila za kompletno branžo.

Za več informacij se lahko obrnete na Združenje GIZ ER.SI. Lastnike in upravljalce escape roomov vabimo, da se nam pridružite kot člani – pišite nam na zdruzenje@escape-room-slovenija.si

Kaj je “Escape room” in kaj ne? 

Kaj je escape room?

»Soba pobega« ali »escape room« je resničnostna aktivnost, v kateri manjša ekipa igralcev (praviloma 2-5 oseb, praviloma v sobi, v omejenem času) z medsebojnim sodelovanjem, komunikacijo, logičnim razmišljanjem in spretnostjo skupaj rešuje raznolike naloge, ob tem razvija pozitivne vrednote ter timske kompetence ter se ob tem predvsem – izvrstno zabava.

V Sloveniji člani Gospodarskega interesnega združenja escape room dejavnosti GIZ ER.SI skrbimo za vse višji nivo iger, varnostne standarde, etični kodeks ter odlično igralno izkušnjo .

Združenje ne želi omejevati kreativnosti članov ali branže kot take pri ustvarjanju različic, ki lahko odstopajo od teh pravil. Vendar si v interesu ohranjanja prepoznavnosti branže in zagotavljanja prepoznavnost te nove in priljubljene dejavnosti kot varne, zabavne, zdrave in prijetne oblike zabave, kjer se  – v eni uri napete igre – ne bo zgodilo nič nevarnega ali neprijetnega, organi združenja pridržujejo pravico odločati o o tem, kateri produkti lahko nosijo naziv escape room in kateri ne.