KODEKS POSLOVNIH IN ETIČNIH NAČEL PONUDNIKOV ESCAPE ROOM DEJAVNOSTI GIZ ER.SI

Vrednote

Spoštujemo osnovne vrednote originalnosti, sodelovanja, poštenosti in kakovosti, ki se kažejo v naslednjih določbah:

 1. ORIGINALNOST – Stremimo k originalnim ter izvirnim rešitvam. Ne kopiramo idej iz drugih iger, prav tako ne kopiramo besedil, ugank, poteka igre, zasnove naprav, vsebin oglasnih sporočil ter ne uporabljamo imen drugih blagovnih znamk …
 2. SODELOVANJE – Ker  imamo skupen interes, da Slovenija postane prepoznana kot dežela najboljših escape room iger, svoje znanje in izkušnje med člani nesebično delimo in si pomagamo k še boljšim storitvam.
 3. POŠTENOST – Dosledno upoštevamo pravila in zakone s področja intelektualne lastnine, varstva potrošnikov ter konkurence.
 4. KAKOVOST – Stremimo  k zagotavljanju najvišje kakovosti storitev.
 5. VARNOST – Varnost igralcev ter zaposlenih postavljamo na prvo mesto, spoštujemo napotila Združenja ter lokalno zakonodajo, ki ureja to področje

Razmerja do igralcev:

 1. OSEBNI PODATKI – Osebne podatke igralcev varujemo v skladu z veljavno zakonodajo.
 2. ZAUPNOST – Igra  posameznih obiskovalcev se šteje za poslovno skrivnost: “Kar se zgodi v sobi, ostane v sobi!” Enako velja tudi za vse uganke, kode ter šifre, skrivne prehode o tem se ne govori.
 3. BRIEFING IN DEBRIEFING – Pomembno je, da si za vsako skupino vzamemo čas, da ji razložimo napotke pred igro, ter poklepetamo po igri.
 4. PRIJETNO OKOLJE – Skrbimo, da so sobe in naprave vzdrževane ter, da je splošno počutje v njih prijetno.
 5. VARNOST – Zagotavljamo varnostne standarde v skladu z zakonodajo,  igralci morajo vedno imeti možnost, da sami pridejo iz sobe (ali odklenjena vrata ali  SOS gumb za odpiranje vrat).  Električne naprave, ki so del igre v sobi, morajo biti varne, po možnosti delovati pod napetostjo 12 V ali manj.
 6. REKLAMACIJE IN KRITIKE – Eventualne reklamacije rešujemo na način, ki bo hiter, do strank spoštljiv in učinkovit. Eventualne kritike raziščemo, in se prepričamo o utemeljenosti, ter seveda, preprečiti, da bi se zadeva ponovila
 7. POSLANSTVO – Predvsem  pa skrbimo, da igralcem nudimo celovito ter zabavno izkušnjo, ki je nikoli ne bodo pozabili.
 8. PROMOCIJA IN TRŽENJE – Storitev/ sobe/ ponudbe/ igre oglašujemo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Odnosi med člani:

 1. Ker imamo člani združenja skupne cilje, si pomagamo z nasveti in izmenjavo primerov dobre prakse.
 2. Pri trženju in oglaševanju ne izvajamo dejanj nelojalne konkurence ter spoštujemo pravila TripAdvisor-ja.
 3. Kadar odigramo igro pri drugemu ponudniku, se predstavimo.
 4. Veseli smo novih članov in novih idej!

Kodeks stopi v veljavo z dnem 20. 4. 2017