GIZ-er

Dragi Escape Room kolegi in entuziasti!

Dobrodošli na straneh slovenskega gospodarsko interesnega združenja Escape Room dejavnosti.   V sobah, ki smo jih kreirali in jih vodimo, lahko vsak dan vidimo, kako pomembno je sodelovanje. Zato je prav, da si sodelovanje tudi v naši, mladi in perspektivni branži vzamemo za vodilo – in združimo skupne interese pod okriljem slovenskega Združenja Escape Room dejavnosti GIZ ER.SI.

Cilj »GOSPODARSKEGA INTERESNEGA ZDRUŽENJA PONUDNIKOV »ESCAPE ROOM« DEJAVNOSTI »ER.SI«   je olajševati in pospeševati pridobitno  dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate te nove dejavnosti in uveljavljanje dobrih poslovnih običajev ter poslovne etike.

Člani ugotavljajo, da je ta nova branža kot zdrava oblika zabave in nova, zanimiva ter perspektivna panoga v turizmu še premalo prepoznana, zato bodo pod okriljem združenja izvajali skupne promocijske akcije, s ciljem razvoja trga, skupne promocije in kategorizacije naše ponudbe tako kot npr. “Kinematografi”, “Muzeji” ipd.  ter uvrstitve med iskalne kategorije na portalih.

Ker imajo člani združenja skupen cilj:

Kreirati odlične sobe in prirejati nepozabna doživetja ter Slovenijo in njeno prestolnico predstaviti kot eno od dežel z najboljšo ponudbo “escape room” iger, bodo člani združenja skrbeli za vse višjo kakovost storitev z izmenjavo znanj, izkušenj, primeri dobre prakse in vzajemne promocije.

Prav tako želijo člani poskrbeti, da se uveljavijo določeni »standardni« postopki in pravila, ki zagotavljajo varnost ter najvišjo kakovost storitev.

Združenje zlasti:

– zastopa skupne interese članic Združenja pri državnih organih, turističnih in drugih organizacijah, medijih ter drugih združenjih o vprašanjih, ki zadevajo dejavnost »escape room« panoge

– se povezuje z gospodarstvom, različnimi organizacijami ter turističnimi, znanstvenimi, tehničnimi in drugimi institucijami zaradi pospeševanja razvoja trga ter promocije dejavnosti;

– svetuje in predlaga ukrepe za pospeševanje poenotenja in modernizacije poslovanja članic, njihove organizacije, tehnologije dela in standardizacije;

– opravlja svetovanje;

– organizira izmenjavo informacij, izkušenj, primerov dobre prakse

– svetuje in predlaga poenotenje standarnih postopkov za opravljanje dejavnsoti

– organizira projektne naloge na področju raziskovanja in razvoja trga »escape room« dejavnosti

– sodeluje pri izdelovanju skupnih standardov in rešitev s področja poslovanja

– skrbi za medsebojno informiranje članic;

– organizira srečanja in izobraževanja kadrov

– izdaja potrdila o izobraževanju

– organizira posvetovalne kongrese ali srečanja

– izdaja javna glasila ali bilten za področje dejavnosti z namenom informiranja;

– organizira in izvaja projekte skupne in vzajemne promocije.

Združenje opravlja dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena le za potrebe članic Združenja.  Združenje lahko v skladu z zakonom opravlja tudi druge posle, ki so v interesu članic, ne pomenijo pa opravljanje samostojne dejavnosti Združenja. Te posle Združenje opravlja za svoj račun.

Člani združenja v svoje vrste vabimo vse ponudnike escape room storitev, ki z nami delijo enako vizijo!