PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Mednarodni dan sob pobega«

Ljubljana, 10. september 2018

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Mednarodni dan sob pobega« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Gospodarsko interesno Združenje escape room dejavnosti GIZ ER.SI., s sedežem na Kebetovi ulici 26 v Ljubljani (v nadaljevanju »organizator«).

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija igre “escape room” na področju Republike Slovenije, zato vsak od članov Združenja v nagradni sklad prispeva po en promocijski termin vsake izmed escape room iger, ki jih ponuja, na večer mednarodnega dne sob pobega.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 10.9.2018 od objave na družabnem omrežju Facebook,  do 26.09.2018 do 12.00 ure

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejši od 16 let, ki v času trajanja nagradne igre, v komentar pod objavo o nagradni igri objavljeno na FB strani  https://www.facebook.com/Escape-Rooms-Slovenia-GIZ-ERSI-284078642422098 , označi (potaga) 3 prijatelje, s katerimi bi na mednarodni dan sob pobega, prvega oktobra 2018 zvečer (termini glede na individualne urnike ponudnikov), odigrala eno izmed iger, ki jih v nagradni sklad prispevajo člani Združenja.

V nagradni sklad je vsak član Združenja prispeval posamezne vstopnice, ki veljajo za eno osebo. Skupina prijateljev, ki so bili označeni v komentarju nagrajenca pa igro sobe pobega odigrajo skupaj.

Člani Združenja GIZ ER.SI  so v nagradni sklad prispevali:

(po abecednem redu od Z-A)

Zmajev tempelj, Tovarniška ulica 18, Ljubljana

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) ob 19.00 uri

 

The Key Escape room, Obrežna steza 2, Ljubljana

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) DaVinci/Scherlock ob 19.00 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Wonderland ob 20.30 uri

 

 

MindMaze, Trubarjeva ulica 24, Ljubljana

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Okupirana Ljubljana ob 19.30 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Alkimist ob 19.00 uri

 

Escape Room Enigmarium Ljubljana, Trdinova 8

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Nova (od)Rešitev ob 21.00

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo)  Mučilnica ob 19.00

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Detektivska agencija ob 19.30 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Kuhinja maestra Luigija ob 19.00 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Atelje umetnika Francesca ob 21.00 uri

 

Escape room Enigmarium Laško, Valvasorjev trg 1

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Pivovarjevo zlato ob 19.00 uri

 

Escape room Enigmarium Murska Sobota, Hotel Diana, Slovenska 52

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Dianina skrivnost ob 20.00 uri

 

Escape room Enigmarium Maribor, Turnerjeva 17

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Omega Virus ob 19.30 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Hostel Shining ob 19.00 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo)  Escape Igloo ob 17.30 uri

Escape room Enigmarium Maribor, Vetrinjska 8

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Ordinacija Dr. Hanibala ob 19.00 uri

 

 

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči:

– strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov,

–  strinja s temi pravili in splošnimi pogoji poslovanja GIZ ER.SI in splošnimi pogoji vsakega člana Združenja, ki je prispeval nagrado,

– izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na  Facebook strani GIZ ER.SI

Nakup storitve ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri članicah GIZ ER.SI in  njihovim ožjim družinskim članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov zdruzenje@escape-room-slovenija.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejša od 16 let, ki  v času trajanja nagradne igre,  v komentar pod objavo o nagradni igri objavljeno na FB strani  https://www.facebook.com/Escape-Rooms-Slovenia-GIZ-ERSI-284078642422098

označi (potaga) 3 prijatelje, s katerimi bi najraje eno od iger v nagradnem skladu.

Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo v parih urah po zaključku nagradne igre med vsemi sodelujočimi izžrebala posameznega nagrajenca za vsako od iger v nagradnem skladu, skupaj 16 nagrajencev.

Organizator bo imena nagrajencev objavil na https://www.facebook.com/Escape-Rooms-Slovenia-GIZ-ERSI-284078642422098 . Vstopnico pa bodo poleg nagrajenca dobili tudi prijatelji, ki so bili potagani v komentarju.

Komisija bo izbor opravila v prostorih organizatorja in ne bo javno. Sklep komisije s podatki nagrajencev se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljata dva predstavnika organizatorja.

Nagrade

Člani Združenja GIZ ER.SI  so v nagradni sklad prispevali:

(po abecednem redu od Z-A)

 

Zmajev tempelj, Tovarniška ulica 18, Ljubljana

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) ob 19.00 uri

 

The Key Escape room, Obrežna steza 2, Ljubljana

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) DaVinci/Scherlock ob 19.00 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Wonderland ob 20.30 uri

 

MindMaze, Trubarjeva ulica 24, Ljubljana

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Okupirana Ljubljana ob 19.30 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Alkimist ob 19.00 uri

 

Escape Room Enigmarium Ljubljana, Trdinova 8

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Nova (od)Rešitev ob 21.00

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo)  Mučilnica ob 19.00

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Detektivska agencija ob 19.30 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Kuhinja maestra Luigija ob 19.00 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Atelje umetnika Francesca ob 21.00 uri

 

Escape room Enigmarium Laško, Valvasorjev trg 1

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Pivovarjevo zlato ob 19.00 uri

 

Escape room Enigmarium Murska Sobota, Hotel Diana, Slovenska 52

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Dianina skrivnost ob 20.00 uri

 

Escape room Enigmarium Maribor, Turnerjeva 17

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Omega Virus ob 19.30 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Hostel Shining ob 19.00 uri

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo)  Escape Igloo ob 17.30 uri

 

Escape room Enigmarium Maribor, Vetrinjska 8

4 x  posamezna vstopnica (velja za eno osebo) Ordinacija Dr. Hanibala ob 19.00 uri

 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado ali drug termin. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Izžrebani nagrajenci bodo o izboru obveščeni v roku 1 delovnega dne po žrebanju z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook s pozivom nagrajencem, naj na elektronski naslov člana Združenja, ki je prispeval osvojeno nagrado pošljejo o sporočilo s svojim e-mail naslovom, kamor jim bo član Združenja poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade za izžrebanega nagrajenca in njegove prijatelje.

Dobitniki nagrad člana Združenja Zmajev tempelj: Zmajev tempelj pošljejo na: apolonij@dragontemple.si

Dobitniki nagrad člana Združenja The Key Escape room: DaVinci/Scherlock, Wonderland pošljejo na: info@thekey.si

Dobitniki nagrad člana Združenja MindMaze: Okupirana Ljubljana, Alkimist pošljejo na: info@mindmaze.si

Dobitniki nagrad člana Združenja Escape Room Enigmarium Ljubljana: Nova (od)Rešitev, Mučilnica, Detektivska agencija, Kuhinja maestra Luigija, Atelje umetnika Francesca pošljejo na: info@escape-room.si

Dobitniki nagrad člana Združenja Escape Room Enigmarium Laško: Pivovarjevo zlato pošljejo na: enigmarium.lasko@escape-room.si

Dobitniki nagrad člana Združenja Escape room Enigmarium Murska Sobota: Dianina skrivnost pošljejo na: enigmarium.ms@escape-room.si

Dobitniki nagrad člana Združenja Escape room Enigmarium Maribor: Omega Virus, Hostel Shinning, Escape Igloo, Ordinacija Dr. Hannibala pošljejo na: enigmarium.maribor@escape-room.si

 

Član Združenja bo nagrajencem na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o  prevzemu nagrade poslal tudi:

  • vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov),oziroma podatke, ki jih potrebuje za podelitev nagrade;
  • izjavo o soglašanju s prejemom nagrade

Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati na elektronski naslov člana Združenja, ki je prispeval osvojeno nagrado najpozneje do petka 28.9.2018, s pripisom »NAGRADNA IGRA«.

V primeru, da se posamezen nagrajenec do petka 28.9.2018 ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Organizator ali posamezni član Združenja ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Sodelujoči izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na  Facebook strani  GIZ ER.SI https://www.facebook.com/Escape-Rooms-Slovenia-GIZ-ERSI-284078642422098

 

Obdavčitev nagrad

Obdavčitev nagrad poteka v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini.

Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator, člani Združenja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator in člani Združenja ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizator odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

Varovanje osebnih podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov zdruzenje@escape-room-slovenija.si

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi veljavne zakonodaje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov zdruzenje@escape-room-slovenija.si

Člani Združenja zagotavljajo, da bodo osebni podatki nagrajencev obravnavani v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.escape-room-slovenija.si ter v objavi o nagradni igri na Facebooku – na strani https://www.facebook.com/Escape-Rooms-Slovenia-GIZ-ERSI-284078642422098

 

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 10.9.2018