ETIČNI KODEKS Escape room dejavnosti – v pripravi! 

  1. Kar se zgodi v sobi, ostane v sobi!
  2. Ne kopiramo idej iz drugih sob, razvijamo svoje.