Žal nam poleti pred korona virusom ni uspelo pobegniti.

Kljub temu, da v sobah vzorno skrbimo za preventivo in je možnost za okužbo manjša od obiska trgovine (po vsaki skupini razkužimo in prezračimo, skupine so v prostoru v majhnem številu (do pet oseb), gamemaster je v drugem prostoru, med termini je dovolj časa za temeljito prezračevanje in da se skupine med seboj ne srečujejo – igralci pa večinoma prihajajo iz istega mehurčka bodisi iz iste družine, istega razreda ali organizacije, spodbujamo brezstično plačevanje, seveda je nošenje mask in razkuževanje obvezno …)

V skladu z

Odlokom o  spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi, 14.10.2020 (Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2535/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-prometa-posameznih-vrst-blaga-in-izdelkov-v-casu-zbiranja-ljudi)

(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zbiranje ljudi dovoli:
1. skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;

smo člani GIZ ER.SI  že v petek, 16.10.2020  za čas trajanja drugega vala epidemije ponovno zaklenili vrata.

Današnja (21.10)  dopolnitev odloka Današnja uredba pa je še bolj nedvoumna: (vir https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2605/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji?fbclid=IwAR2WCIJ3RF_Rg9DdlhMVTgZcHryVlT8yrwcpQchXjZYtM9gqNYJz0yH-PuA )

(1) Ponujanje storitev neposredno potrošnikom ni dovoljeno v:
– diskotekah in nočnih klubih,
– kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah,
– kinematografih.

V GIZ.ER si vsem članom želimo predvsem veliko zdravja. V vemsnem času bomo člani prirpavili tudi apel na Ministrstvo za gospodarstvo glede izgubljenega dohodka zaradi zaprtja / možnost koriščenja darilnih bonov tudi za doživetja / refundacija najemnin / nadomestil in subvencij …

Upamo, da ta val hitro mine, kajti čaka vas cela vrsta odličnih doživetij.

Ostanite zdravi!