ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRED OKUŽBO S KORONA VIRUSOM V ESCAPE ROOMU

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRED OKUŽBO S KORONA VIRUSOM V ESCAPE ROOMU

UPDATE 21. Februar 2022

Z današnjim dnem (21.2.) je odpravljena večina omejitev, saj preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.To pomeni ukinitev PCT pogoja za vse dejavnosti – tudi za dejavnost zabaviščnih / tematskih parkov, kamor sodi escape room  dejavnost, oz. celotno športno rekreativno dejavnost.

Za obisk ni več potrebno izpolnjevanje PCT.
Še vedno ostaja obvezna uporava zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. (Na področju športne rekracije uporaba mask ni potebna v času izvajanja športne vadbe.) Izjeme pri obvezni uporabi zaščitnih mask veljajo za:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 3. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 4. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 5. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 6. osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 8. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 9. goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,

ter v primeru neposredne komunikacije z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami,  če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.Držimo pesti, da bodo kmalu odpravljene tudi maske!


 

UPDATE z dne 26.04.2021

Zbrana pripročila za aktualno obdobje so objavljena tukaj – kliknite na povezavo spodaj:

https://escape-room-slovenija.si/zbrana-priporocila-v-zvezi-s-postopnim-odpiranjem-dejavnosti/ 

 


ARHIV  z DNE 18.05.202o

V skladu z napotki NIJZ, v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in smo v Združenje escape room dejavnosti Slovenije GIZ ER.si smo ob odprtju dejavnosti dne 18.05.2020 sprejeli dodatna previdnostna priporočila.

Že pred epidemijo (med 15.3 in 18.5.  smo člani Združenja imeli zaprta vrata) smo spoštovali visoke preventivne in higienske standarde, ki pa smo jih sedaj še poostrili.

PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRED OKUŽBO S KORONA VIRUSOM V ESCAPE ROOMU (18.05.2020)

Ob upoštevanju visokih higienskih standardov in varnostnih napotkov, ki so že uveljavljeni v naš dejavnosti sledimo naslednjim pripročilom: 

• Igro, ki traja eno uro, lahko odigra od dva do največ pet igralcev.

• Igralci igro rezervirajo vnaprej preko e-maila, telefona ali preko rezervacijskega obrazca na spletni strani.  Sistem predhodnih rezervacij  omogoča zmanjšanje števila srečanj med ekipami na minimum (rezen, ko gre za večjo, vnaprej napovedano in organizirano ekipo).

• Priporočamo, da se ob rezervaciji opravi tudi plačilo storitve – da se zmanjša število stikov. V kolikor to ni mogoče, priporočamo plačilo s kartico na lokaciji. POS terminal po vsaki uporabi razkužimo.

• Stik med osebjem in igralci je minimalen zaradi obveznih rezervacij storitve in spodbujanja brezstičnega plačevanja.

• Igralci in zaposleni v zaprtih prostorih nosijo maske (v času trajanja epidemije oz priproročil NIJZ). Ob neupoštevanju navodil osebja ima le ta igralcu pravico zavrniti dostop do storitve.

• Ob prihodu, (deset minut pred začetkom termina), osebje prosi vse igralce, da si ob vstopu v skupne prostore razkužijo roke. Na voljo so dezinfekcijska sredstva za razkuževanje rok (z najmanj 60% etanola).

• Ekipo sprejme gamemaster, ter z razdalje najmanj 1,5 m razloži pravila in pogoje ter napotke za preprečevanje okužb s koronavirusom (NIJZ).

• Igralci s podpisom izjave potrdijo, da se s strinjajo s pravili in splošnimi pogoji. Vsak igralec prejme svojo izjavo in sterilno pisalo, ki jih nato odložijo v posebej v te namene namenjeno škatlo (eno za izjave, drugo za rabljena pisala).

Ob neupoštevanju navodil osebja ima le ta igralcu pravico zavrniti dostop do storitve.

• V kolikor igralci uporabijo toaletne prostore, si igralci umijejo roke z milom in vodo, da zmanjšamo možnost vnosa od zunaj in roke razkužijo.

• Ob vstopu v prostor, kjer se odvija igra (in je prezračen ter očiščen – površine, s katerimi prihajajo v stik igralci pa dezinficirane), si igralci roke še enkrat razkužijo. Razkužilo je na voljo tudi ves čas igre v sobi.

• Gamemaster spremlja igro iz drugega prostora.

• Ko je igre konec, ekipa čimprej zapusti prostore.

• Ob odhodu si igralci še enkrat razkužijo roke.

• Urnik prilagodimo tako (dve urni razmiki), da je med termini dovolj časa za zračenje in čiščenje ter da se ekipe med seboj čim manj srečujejo

• V vmesnem času gamemaster prostore prezrači v skladu z navodili NIJZ https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

• V vmesnem času gamemaster prostore očisti in dezinficira – vse površine, ki se jih igralci dotikajo se dezinficirajo, prav tako tla … v skladu s priporočili NIJZ https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval

• Osebje je seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov, skrbno zagotavlja zadostno medosebno razdaljo in si ne deli računalnika ali drugih delovnih pripomočkov.

• Navodila za preventivno zaščitno ravnanje so nameščena ob vstopu v objekte, v objektu in ob delovnih postajah osebja.

• Iz poslovalnic so umaknjeni predmeti, ki niso del storitve, in se jih težje razkužuje npr.: vodomati, predmeti za kratkočasje, revije, letaki.

• Igralci v času trajanja teh ukrepov svoje osebne predmete vzamejo s seboj v sobo pobega in ne uporabljajo garderobe.

• Sproti spremljamo napotke NIJZ in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije

Priporočila za obiskovalce:

 • Igre naj se udeležijo le povsem zdravi igralci. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

 • Roke si pred samo igro (ob prihodu) skrbno umijemo z milom in vodo.  V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola.

 • Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom, ki ga vržemo v smeti, ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan in si umijemo roke.

 • Igralci  v zaprtih prostorih nosijo masko (v času trajanja epidemije oz priproročil NIJZ)

 • Dosledno skrbimo za higieno rok, z umivanjem z milom in vodo ali razkuževanjem, po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov. V ta namen je v vsaki sobi pobega prisotno razkužilo za roke.

 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.

 • Upoštevamo navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, odlaganja torb in garderobe, načina izvajanja storitev, uporabe opreme, uporabe sanitarij, plačevanja storitev.

 • Na rezerviran termin pridemo točno, po navodilih izvajalca storitev, da se med čakanjem ne srečujemo z drugimi obiskovalci.  Če vseeno pride to te situacije, se držimo zadostne predpisane medsebojne razdalje.

 • V času veljanja teh ukrepov odsvetujemo pogostitve v zaprtih prostorih.

 • Sproti spremljamo napotke NIJZ in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije

2022-02-21T14:49:28+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top